Çağrılı Konuşmacılar

  • * Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Maltepe Üniversitesi, Türkiye
  • * Profesör Norman Paech, Almanya