Önemli Tarihler

Özetlerin Son Gönderilme Tarihi 23 Mayıs 2014
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı 27 Haziran 2014
Bildiri Tam Metinlerinin Son Gönderilme Tarihi 22 Ağustos 2014
Kongre Programının İlan Tarihi 5 Eylül 2014
Kongre Tarihleri 23-24-25 Ekim 2014
Katılım Ücreti 200 TL;  Arş. Gör. ve lisansüstü 150TL.
Halk Bankası A. Kadir Çüçen
TR80 0001 2001 3290 0001 1106 18
Şübe No: 1329
Bursa