Başlarken

1990-1991 eğitim-öğretim yılında kurulan Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğretim vermektedir. Genç ve dinamik kadrosuyla Türkiye’deki Felsefe bölümleri arasında kendine saygın bir yer edinen bölüm, Kaygı, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi’ni yılda iki sayı olarak yayımlamaya devam etmektedir. Birçok öğretim üyesi ve elemanının bölümün kurumsallaşmasına katkı yaptığı Felsefe Bölümü yirmi yıllık bir süreçte çeşitli deneyimler kazanarak günümüze geldi. 2010 yılında yirminci kuruluş yılı dolayısıyla düzenlediği ilk Uluslararası Felsefe Kongresi’nin ikincisini 11-12-13 Ekim 2012’de “Şehir ve Felsefe” temasıyla düzenlemiştir. Üçüncü olarak 23-24 ve 25 Ekim 2014’te düzenlenecek olan kongrenin başlığı “Gelenek, Demokrasi ve Felsefe’dir

Kongre, şu an yaşadıklarımız bağlamında felsefenin güncelliğinden bir şey kaybetmediğini göstermek, dünya problemleri karşısında felsefenin ve felsefecinin takındığı tutumun nasıl olması konusunda düşünmeye zemin hazırlamak ve gelenek ile demokrasi sözcüklerinin çok işlendiği günümüzde bu konular/kavramlar üzerine geniş bir bakış açısı oluşturmak için düzenlenmektedir. Her gün televizyonlarda, gazetelerde ve siyasetçilerin konuşmalarında gelenek, ama özellikle demokrasi konusunda çokça şeyin söylendiğini görmekteyiz. Ama bir sözcük, bir konu, bir kavram, çok konuşulur olunca içi de boşaltılmaya başlanmaktadır. Bu ise bir tehlikeyi beraberinde getirmektedir. Kavramların içi boşaltılınca birileri tarafından istenilen şekilde doldurulmakta ve böylece kitleler birilerinin yönlendirmesine açık hale gelmektedir. Kavramların içinin boşaltılmasının önüne geçmek için felsefecilere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu kavramlar üzerine yeniden düşünmek, farklı perspektifler elde etmek ve böylece sorunların ele alınışında felsefenin rolünü görebilmek ve gösterebilmek için bu kongreyi düzenleme işini bir sorumluluk bildik ve gelenek ile demokrasi kavramlarıyla yeniden hesaplaşmaya karar verdik.